به منظور ارسال پیامک از طریق پنل وب، دو روش وجود دارد:
الف-  ارسال از طریق URL:
 این روش در اکثر وب سایت‌های خدمات ارسال پیامک، ارائه می گردد. بعد از تهیه پنل مربوطه، اطلاعات مورد نیاز را به شیوه ذیل وارد نمایید.
ابتدا به بخش تنظیمات، تنظیمات ارسال پیام، تنظیمات پنل پیامک مراجعه نمایید.
1- شماره فرستنده، نام کاربری و کلمه عبور پنل ارسال پیامک را وارد نمایید .
2- ارسال از طرق "URL" را انتخاب کنید.
3- در تنظیمات URL، آدرس پایه را وارد نمایید (بدون پارامترها).
4-نام پارامترهای پنل خود را به انگلیسی جایگزین موارد موجود نمایید و ثبت تغییرات کنید.
بطور مثال برای پنل ذیل آدرس و پارامترها ذکر می گردد:
پنل : فراز اس ام اس (پنل اقتصادی و بالاتر خریداری شود - برای استفاده از خط خدماتی و ارسال به همه مخاطبین )
آدرس : farazsms.com 
شماره فرستنده: +983000505
نام کاربری: نام کاربری پنل وارد شود
کلمه عبور: رمز عبور پنل وارد شود
ارسال از طریق: URL
آدرس پایه: http://ippanel.com/class/sms/webservice/send_url.php
نام پارامتر نام کاربری: uname
نام پارامتر کلمه عبور: pass
نام پارامتر فرستنده: from
نام پارامتر گیرنده: to
نام پارامتر متن: msg 
 (پارامترها دقیقا طبق راهنمای بالا وارد شود)
 
ب- ارسال از طریق Web Service
بعد از تهیه پنل مربوطه، اطلاعات مورد نیاز را به شیوه ذیل وارد نمایید.
ابتدا به بخش تنظیمات، تنظیمات ارسال پیام، تنظیمات پنل پیامک مراجعه نمایید.
1- شماره فرستنده، نام کاربری و کلمه عبور پنل ارسال پیامک را وارد نمایید .
2- ارسال از طرق "WebService" را انتخاب کنید.
3- در تنظیمات "وب سرویس"، آدرس وب سرویس را وارد نمایید
 
به منظور ارسال پیامک از این طریق ، می بایست از سایت هایی استفاده نمود که از وب سرویس مطابق با آدرس زیر برای ارسال استفاده می‌کنند.
 http://www.panelesms.com/post/send.asmx?wsdl
معمولا آدرس وب سرویس این سایت‌ها بصورت http://آی پی یا نام سایت/post/send.asmx?wsdl می باشد. در زمان تهیه پنل، لطفا از وجود وب سرویس با شرایط فوق، مطمئن شوید.
نام برخی از سایت هایی که به روش ذکر شده، خدمات ارسال پیامک ارائه می‌دهند، به ترتیب حروف الفبا و بدون اولویت، در لیست زیر ذکر شده است:
1. alexasms.ir
2. apicenter.biz
3. aradpayamak.com
4. ariyansms.ir
5. arminsms.com
6. azinonline.ir
7. bermodasms.com
8. farapayamak.ir
9. klick.ir
10. m21.ir
11. meybodpayamak.ir
12. panizsms.com
13. payamak.asia
14. payamakkish.com
15. payamaksaz.ir
16. payam-avaran.com
17. relax.ir
18. rmsms.ir
19. sahapa.com
20. satiagroup.ir
21. smart-sms.ir
22. sms.chiako.com
23. smscms.ir
24. smspanel.biz
25. smspayam.ir
26. smsqeshm.com
27. tablighat2020.ir
28. vandasms.ir
29. melipayamak.com
30. smsmart.ir 
اگر سایت انتخابی شما سایتی به غیر از سایت های این لیست است، حتما از روش ارسال آن اطمینان حاصل نمایید.