به منظور فعال سازی پرداخت آنلاین، در یکی از درگاه های زیر ثبت نام نمایید و API Key یا توکن مربوطه را دریافت کنید:
 1- راهنمای درگاه پرداخت ID Pay:
 
2- راهنمای درگاه پرداخت PayPing:
 
سپس کد API Key یا توکن را در بخش تنظیمات سرویس وب نرم افزار وارد نمایید.